(+91) 9420480015
Welcome Guest  Login
 • VeershaivLingayat.in - Matrimony and Relation Finder

  पंचाक्षरी मंत्र ( नम: शिवाय:)

 • VeershaivLingayat.in - Matrimony and Relation Finder

  शिवलींग म्हणजे स्त्री पुरूष एकतत्व असल्याची प्रतिमा. पुरूष आणि स्त्री याचा शारीरीक, मानसीक एकात्मतेचा तो आदि बंध.

 • VeershaivLingayat.in - Matrimony and Relation Finder

  लिंग उपासना म्हणजे निर्गुण निराकार परम्यात्माची उपासना.

 • VeershaivLingayat.in - Matrimony and Relation Finder

  रेणुकाचार्यांनी अगस्त ऋषींना सर्वप्रथम वीरशैव धर्म ऐकविला. रेणुकाचार्यानी वीरशैव मत प्रसार केला.

 • VeershaivLingayat.in - Matrimony and Relation Finder

  वीरशैव धर्माचे संस्थापक पाच मूल पंचाचार्य - श्री श्री श्री १00८ जगदगुरू रेवणाराध्य, श्री श्री श्री १00८ जगदगुरू मरूळाराध्य,
  श्री श्री श्री १00८ जगदगुरू एकोरामाराध्य, श्री श्री श्री १00८ जगदगुरू पंडिताराध्य, श्री श्री श्री १00८ जगदगुरू विश्र्वाराध्य

 • VeershaivLingayat.in - Matrimony and Relation Finder

  श्री श्री श्री १00८ जगदगुरू पंच पीठाधीश्वर - श्री श्री श्री १00८ जगद्गुरू वीर सोमेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी,
  श्री श्री श्री १00८ सिध्देश्वर लिंग शिवाचार्य महास्वामीजी, श्री श्री श्री १00८ रावल भिमाशंकरलिंग शिवाचार्य महास्वामीजी,
  श्री श्री श्री १00८ जगदगुरू डॉ.चन्नसिद्धाराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामीजी,
  श्री श्री श्री १00८ जगदगुरू डॉ.चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामीजी

 • VeershaivLingayat.in - Matrimony and Relation Finder

  आद्य समाज सुधारक व वीरशैव संप्रदाय प्रचारक - महात्मा श्री. बसवेश्वर

 • VeershaivLingayat.in - Matrimony and Relation Finder

  शिवलिंगाची पूजा. पर्यायाने आपलीच पूजा. आपल्यातल्या शिव शक्तीची आपणच केलेली पूजा. माणसातल्या जन्म देणा-या
  आदि शक्तीची ती आरास.

 Welcome To Veershaiv Lingayat Matrimony and Relation Finder

Veershaiv Lingayat Matrimony - Find a partner who completes you..

 Bride Groom Registrations

Looking For:
Age:
 
Height:
 
Marrital Status:
Mother Tongue:
Education:
Occupation:
State:
City: